เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก

Comment

Comment:

Tweet

ทรงพระเจริญ

#79 By พงศกร (1.4.222.81|1.4.222.81) on 2015-02-25 14:27

สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคน ก็ต้องรับโดยเฉพาะคนไทยทุกผืนแผ่นดินรักกัน เราต้องเชิดชูไม่ให้ใครเอามาอ้างดึงให้ต่ำลงมา
ถ้าเราไม่มีพระมหากษัตริย์ เราก้จะไม่มีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพราะท่านใด้เอาเลือดเอาเนื้อ ทรงงานเพื่อประชาชน มีความสุข

#78 By (125.27.197.119) on 2010-02-24 09:17

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันเบื้องสูงที่ไม่ควรดึงลงมาใช้ในการเมืองต่างๆ สถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะมีต่อไป การปกป้องนั้นควรปลูกฝังให้รักชาติ มีความสามัคคี กลมเกลียวในชาติ
นศท.สรธร สุขประเสริฐ

#77 By นศท.สรธร สุขประเสริฐ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:16

ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้เกิดมาในประเทศไทย และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้พระองค์มีร่างกายแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรเร็วๆ
นศท.ไพบูลย์ จันจิตร์

#76 By นศท.ไพบูลย์ จันจิตร์ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:15

ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ชัชนันท์ ปานทน ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ทรงมีพระชนมายุยืนยาวนาน และขอให้หายจากพระอาการประชวรในเวลาอันสั้น
นศท.ชัชนันท์ ปานทน

#75 By นศท.ชัชนันท์ ปานทน (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:15

ขอเทิดพระเกีรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ให้หายจากอาการประชวร และมีแต่พระเกษมสำราญ
นศท.วรทย์ สังขะทัต

#74 By นศท.วรทย์ สังขะทัต (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:14

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทั่วหล้า
ขอทรงพระเจริญ
นศท.วิศนุ แซ่อยู่

#73 By นศท.วิศนุ แซ่อยู่ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:14

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่กับคนไทยตลอดไป ข้าพเจ้าและประชาชนทั่วไปจะจงรักภักดี ทำตัวเป็นคนดีตามรอยพระราชดำริ
นศท.หญิงสถาพร กล้าสมุทร์

#72 By นศท.หญิงสถาพร กล้าสมุทร์ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:13

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ long live the king ข้าพระพุทธเจ้าจะดำเนินตามพระราชดำริของพระองค์
นศท.พรศักดิ์ กุณดี

#71 By (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:13

ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติตามกฎหมายและ จะเป็นคนดีต่อสังคม และจะปกป้องประเทศชาติ และจงรักภักดีต่อในหลวงต่อไป
นศท.ครรชิต พฤกษาสวย

#70 By นศท.ครรชิต พฤกษาสวย (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:12

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะปกป้องพระมหากษัตริย์อย่างไร
เป็นสถาบันที่เป็นหนึ่งเดียวและรักชาติเป็นอย่างยิ่ง เป็นประชาธิปไตย ทำเพื่อประชาชนและเป็นส่วนรวมของประเทศ เราสามารถปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้โดยการเป็นคนดีเพื่อชาติ
นศท.คเณศณัฏฐ์ บุลภรณ์อภิรมย์

#69 By (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:12

รู้สึกโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นศท.ธนวันต์ ฮั่นเกียรติพงษ์

#68 By นศท.ธนวันต์ ฮั่นเกียรติพงษ์ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:11

หยาดเหยื่อของท่านถือเป็นสิ่งที่มีค่าของคนไทยทุกๆคน แม้จะผ่านมานานสักเท่าไร คนไทยก็ยังจงรักภักดีต่อในหลวงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ขอทรงพระเจริญ
นศท.ธนายุต ตันมาก

#67 By นศท.ธนายุต ตันมาก (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:11

ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และท่านจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร
เราไม่ควรเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเล่นหรือลบหลู่เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องสูง จะไม่ให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้
นศท.ชญานนท์ เหมเพียร

#66 By นศท.ชญานนท์ เหมเพียร (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:11

ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ธรรมรัตน์ นุ่มเนียน อยู่บ้านเลขที่96 หมู่5 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ขอให้พ่อมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และอยู่กับลูกๆตลอดไป
รักและเคารพ
นศท.ธรรมรัตน์ นุ่มเนียน

#65 By (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:10

จากการที่ผมได้ฟังการบรรยายพิเศษจาก พลเอก ฉัตรชัย ธรรมรักษา
ในเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการทรงงานของท่าน ท่านทรงเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตต่างๆ ท่านทรงคิดค้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆให้ประชาชนมีวิธีทำกินและพอเพียง ท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งมาก ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเป็นทหารรับใช้ท่านให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผมก็จะทำตามในสิ่งที่ท่านทำในสิ่งที่ผมทำได้
นศท.นัฐพงษ์ คงดี

#64 By นศท.นัฐพงษ์ คงดี (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:10

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราเคยเห็นตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว และบางครั้งเราเคยสงสัยว่าท่านคือใคร ทำไมคนไทยต้องจงรักภักดี และเมื่อเติมโตขึ้นก็ได้รู้และได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ และยังรู้ว่าท่านรักคนไทยทุกคนมาก ฉะนั้นมีหรือคนไทยอย่างเราจะไม่รักพระองค์ ผู้ที่มีแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
นศท.ณรงค์ฤทธิ์ เขียวมา

#63 By (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:09

ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติยินดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยอมเสียสละเวลาในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยไม่เหน็ดเหนื่อยพระหฤทัย ข้าพเจ้าขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ขอทรงพระเจริญ
นศท.เมธวุฒิ เครือเหมย

#62 By นศท.เมธวุฒิ เครือเหมย (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:09

ในหลวงของประชาชนคนไทย ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนของท่าน ในถิ่นทุรกันดารในป่า ในเขา ท่านก็ทรงไปช่วยราษฎรของท่าน ในหลวงทรงเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน เมื่อเรารู้สึกกลัว ผมก็ดูรูปของท่านก็เหมือนว่ามีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากๆ ผมรักในหลวงที่สุดในโลกเลยครับ อยากให้บ้านเมืองสงบสุขมีความร่มเย็น สุดท้ายนี้ผมขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็วไว และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไปครับ
ทรงพระเจริญ
นศท.สิภิทย์ ขันตี

#61 By นศท.สิภิทย์ ขันตี (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:08

ผมภูมิใจที่ท่านทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนของเรา และยังช่วยแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชน ถ้าประเทศไทยของเราตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น ผมยอมตายดีกว่าอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรี "ผมรักประเทศไทย"
นศท.ตรีเลิศ ผอมเซ่ง

#60 By นศท.ตรีเลิศ ผอมเซ่ง (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:08

ความรู้สึกที่ผมมีต่อในหลวง ผมรู้สึกภูมใจมากที่มีใยหลวงดุมาก ลำบากทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ในหลวงได้ทำอะไรให้เรามากมาย ทำทุกเรื่องแต่ประชาชนชาวไทยทำแค่เรื่องเดียว คือ ความสามัคคีแค่เรื่องเดียวก็ทำไม่ได้ ถ้าผมเจ็บแทนท่านได้ผมก็จะเจ็บแทน "ผมรักในหลวงที่สุด"
นศท.สวัสดี

#59 By นศท.สวัสดี (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:08

เป็นสถาบันที่ควรยกย่องสรรเสริญยกย่อง และให้เกียรติอย่างยิ่งเพราะพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
นศท.รอซีดีน ลันมะหมูด อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

#58 By นศท.รอซีดีน ลันมะหมูด (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:05

คิดว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบัน ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เป็นสถาบันที่ผูกพันกับคนไทยมานาน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุด
ไม่ให้ใครมารุกหรานได้
นศท.อนิรุจน์ แก้วเทียมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

#57 By นศท.อนิรุจน์ แก้วเทียมทอง (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:05

ถ้ามีสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงอยู่และยั่งยืนจะทำให้ประเทศชาติเรามีความเป็นอยู่ที่สงบสุขเพราะพระเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทุกคน
ก็อย่าให้ใครมาทำลายหรือคิดไม่ดีอย่าให้ใครมารดูหมิ่นและหาบทลงโทษแก่ผู้ที่จะคิดการทำลายพระมหากษัตริย์และปวงชนทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตแบบในหลวง
นศท.ลาภิศ รักษ์ไชย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

#56 By นศท.ลาภิศ รักษ์ไชย (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:04

คิดว่า สถาบันพระมหากษัตริยเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานเป็นสถาบันที่ผูกพันธ์กับคนไทยมานาน
นศท.อนิรุจน์ แก้วเทียม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

#55 By นศท.อนิรุจน์ แก้วเทียม (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:04

พระองค์ทรงมีความรักต่อประชาชนของพระองค์เป็นอย่างมากมายพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ประชาชนของท่านมีแต่ความสุขความสุขความเจริญมากขึ้นไปไม่มีพระมหากษัตริย์คนใดที่ทุ่มเทให้ภัยชาติและประชาชนได้มากขนาดนี้จะทำตัวเป็นคนดีของบ้านเมืองและจะไม่ยอมให้ใครเอาแผ่นดินไทยของเราทุกคนไป
นศท.ทศพล กโชไพฑูรย์ โรงเรียนดอนบอสโก

#54 By นศท.ทศพล กโชไพฑูรย์ (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:03

คิดว่าเป็นสถาบันอันทรงเกียรที่ควรค่าแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งที่ควรเคารพนับถือเชื่อฟังทุกคนจะปกป้องด้วยการทำความดีถวายพ่อไม่พูดจาลบหลู่สถาบัน ทำความดีเพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน
นศท.จิระศักดิ์ ย่งเส็ง โรงเรียนดอนบอสโก

#53 By นศท.จิระศักดิ์ ย่งเส็ง (180.180.19.232) on 2010-02-20 14:03

มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเนินคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดูแลประชาชน กระผมจะปกป้องด้วยการเป็นคนดีและประพฤติตัวให้เป็นประชาชนที่ดี
นศท.ชัยพัฒน์ มีเกษม โรงเรียนดอนบอสโก